Evangeli segons Mateu
Guarició de dos cecs *


9


    27 Mentre Jesús se n’anava d’allà, dos cecs * el seguien tot cridant:
     —Fill de David, tingues pietat de nosaltres! *