Evangeli segons Mateu8


    23 Jesús pujà llavors a la barca, i els seus deixebles el van seguir. 24 Tot d’una es va aixecar en el llac una tempesta tan gran que les onades cobrien la barca. Però Jesús dormia. * 25 Ells van anar a despertar-lo i li deien:
     —Senyor, * salva’ns, que ens enfonsem!
    26 Ell els diu:
     —Per què sou tan covards, gent de poca fe? *
     Llavors es va aixecar, va increpar els vents i l’aigua, * i arribà una gran bonança. 27 Aquells homes, admirats, deien:
     —Qui és aquest, que fins els vents i l’aigua l’obeeixen?