Evangeli segons Mateu8

2 Llavors es va acostar un leprós, * es prosternà davant d’ell i li deia:
     —Senyor, * si vols, em pots purificar.