Evangeli segons Mateu8


    18 Jesús, veient que hi havia una gentada al seu voltant, va donar l’ordre de passar a l’altra riba. * 19 Llavors s’acostà un mestre de la Llei i li digué:
     —Mestre, et seguiré arreu on vagis.
    20 Jesús li respon:
     —Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l’home * no té on reposar el cap.
    21 Un altre, un dels seus deixebles, li digué:
     —Senyor, deixa’m anar primer a enterrar el meu pare.
    22 Jesús li respon:
     —Segueix-me, * i deixa que els morts enterrin els seus morts. *