Evangeli segons Mateu8

12 mentre que els fills del Regne * seran llançats fora, a la tenebra; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents. *