Evangeli segons Mateu6

33 Vosaltres, busqueu primer el Regne de Déu i fer el que ell té per just, * i tot això us ho donarà de més a més.