Evangeli segons Mateu6


    10 vingui el teu Regne, *
     que es faci la teva voluntat *
     aquí a la terra com es fa en el cel. *