Evangeli segons Mateu
L’almoina


6


    1 »Mireu de no fer el que és just només perquè la gent us vegi, * ja que així no tindríeu cap recompensa del vostre Pare del cel. *