Evangeli segons Mateu5


    21 »Ja sabeu que es va dir als antics: * No matis, * i el qui mati serà condemnat pel tribunal. *
    22 »Doncs jo us dic: El qui s’irriti amb el seu germà serà condemnat pel tribunal; el qui l’insulti * serà condemnat pel Sanedrí, * i el qui el maleeixi * acabarà al foc de l’infern. *
    23 »Per això, si en el moment de presentar la teva ofrena a l’altar, * allí et recordes que el teu germà té alguna cosa contra tu, 24 deixa allí mateix, davant l’altar, la teva ofrena i vés primer a fer les paus amb el teu germà; ja tornaràs després a presentar la teva ofrena. *
    25 »Afanya’t a arribar a un acord amb el qui et vol denunciar, mentre vas amb ell camí del tribunal, no sigui cas que et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. 26 En veritat t’ho dic: no en sortiràs que no hagis pagat fins l’últim cèntim. *

L’adulteri


    27 »Ja sabeu que es va dir: No cometis adulteri.*
    28 »Doncs jo us dic: Tothom qui mira la dona de l’altre amb desig de posseir-la, ja ha comès adulteri amb ella en el seu cor. 29 Si l’ull dret et fa caure en pecat, arrenca-te’l i llença’l; val més que es perdi un dels teus membres que no pas que tot el teu cos sigui llençat a l’infern. 30 I si la mà dreta et fa caure en pecat, talla-te-la i llença-la; val més que es perdi un dels teus membres que no pas que vagi a parar a l’infern tot el teu cos. *

El divorci

(Lc 16,18) *

    31 »També es va dir: Si algú es divorcia de la seva dona, que li doni un document de divorci.*
    32 »Doncs jo us dic: Tothom qui es divorcia de la seva dona, fora del cas d’una relació il·legítima, * l’empeny a l’adulteri, * i el qui es casa amb una repudiada * comet adulteri.

Els juraments *


    33 »També sabeu que es va dir als antics: No trenquis els juraments.I encara: Compleix allò que has jurat al Senyor.*
    34 »Doncs jo us dic: No juris mai; ni pel cel, que és el tron de Déu, 35 ni per la terra, que és l’escambell dels seus peus, * ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran rei. * 36 No juris tampoc pel teu cap, perquè tu no en pots fer tornar blanc o negre un sol cabell. 37 Digueu sí, quan és sí; no, quan és no. El que es diu de més, ve del Maligne. *

La venjança

(Lc 6,29-30)

    38 »Ja sabeu que es va dir: Ull per ull, i dent per dent.*
    39 »Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra el qui us fa mal. * Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l’altra. 40 Al qui et vulgui posar un plet per quedar-se el teu vestit, dóna-li també el mantell. * 41 Si algú t’obliga a portar una càrrega durant mil passes, fes-ne amb ell dues mil. * 42 Dóna a qui et demana; no et desentenguis del qui et vol manllevar.

Estimar els enemics

(Lc 6,27-28.32-36)

    43 »Ja sabeu que es va dir: Estima els altres, * però detesta els enemics. *
    44 »Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. * 45 Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. 46 Perquè, si estimeu els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? ¿No fan el mateix els publicans? * 47 I, si només saludeu els vostres germans, * què feu d’extraordinari? ¿No fan el mateix els pagans? *
    48 »Sigueu perfectes com el vostre Pare celestial és perfecte. *