Evangeli segons Mateu
Jesús i la Llei


5


    17 »No us penseu que he vingut a anul·lar els llibres de la Llei o dels Profetes; * no he vingut a anul·lar-los sinó a dur-los a la plenitud. *