Evangeli segons Mateu4


    24 La seva anomenada es va escampar per tot Síria. * Li portaven tots els qui estaven malalts, els afectats per diverses malalties i sofriments: endimoniats, epilèptics i paralítics; i ell els curava. *