Evangeli segons Mateu4

19 Jesús els diu:
     —Veniu amb mi * i us faré pescadors d’homes.