Evangeli segons Mateu4


    18 Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors. 19 Jesús els diu:
     —Veniu amb mi * i us faré pescadors d’homes.
    20 Ells immediatament deixaren les xarxes i el van seguir. *
    21 Una mica més enllà veié altres dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els va cridar. 22 Ells immediatament deixaren la barca i el pare i el van seguir.