Evangeli segons Mateu


(Mc 1,14-15; Lc 4,14-15)

4


    12 Quan Jesús va saber que Joan havia estat empresonat, * es retirà a Galilea;