Evangeli segons Mateu


(Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)

4


    1 Aleshores l’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés. *