Evangeli segons Mateu3


    16 Un cop batejat, Jesús va pujar de l’aigua. Llavors davant d’ell el cel s’obrí, * i Jesús veié l’Esperit de Déu que baixava com un colom * i venia damunt d’ell.