Evangeli segons Mateu3


    1 Per aquells dies es va presentar Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea 2 dient:
     —Convertiu-vos, que el Regne del cel * és a prop. *
    3 De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
     És la veu d’un que crida en el desert:
     Prepareu el camí del Senyor,
     aplaneu les seves rutes.*
    4 Joan duia un vestit de pèl de camell i portava una pell a la cintura; * el seu aliment eren llagostes i mel boscana. * 5 Anaven a trobar-lo gent de Jerusalem, de tot Judea i de tota la regió del Jordà, 6 confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. * 11 Jo us batejo amb aigua perquè us convertiu; però el qui ve després de mi és més fort que jo, i jo no sóc digne ni de portar-li les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant * i amb foc.