Evangeli segons Mateu3


    1 Per aquells dies es va presentar Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea 2 dient:
     —Convertiu-vos, que el Regne del cel * és a prop. *
    3 De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
     És la veu d’un que crida en el desert:
     Prepareu el camí del Senyor,
     aplaneu les seves rutes.*
    4 Joan duia un vestit de pèl de camell i portava una pell a la cintura; * el seu aliment eren llagostes i mel boscana. * 5 Anaven a trobar-lo gent de Jerusalem, de tot Judea i de tota la regió del Jordà, 6 confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. *
    7 Quan Joan veié que molts fariseus i saduceus * hi anaven perquè els bategés, els va dir:
     —Cria d’escurçons! * Qui us ha dit que us escapareu del judici que s’acosta? * 8 Doneu els fruits que demana la conversió, 9 i no us refieu pensant que teniu Abraham per pare; * us asseguro que Déu pot fer sortir fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. 10 Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres, i tot arbre que no dóna bon fruit és tallat i llençat al foc. * 11 Jo us batejo amb aigua perquè us convertiu; però el qui ve després de mi és més fort que jo, i jo no sóc digne ni de portar-li les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant * i amb foc. 12 Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l’era; * arreplegarà el blat i l’entrarà al graner, però cremarà la palla en un foc que no s’apaga. *