Evangeli segons Mateu27


    51 Llavors, la cortina del santuari s’esquinçà en dos trossos de dalt a baix, * la terra tremolà, les roques s’esberlaren,