Evangeli segons Mateu


(Mc 15,16-20; Jn 19,2-3)

27


    27 Els soldats del governador es van endur Jesús dins el pretori * i reuniren al seu voltant tota la cohort. *