Evangeli segons Mateu26

61 que van declarar:
     —Aquest va dir: “Puc destruir el santuari de Déu i reconstruir-lo en tres dies.” *