Evangeli segons Mateu



26


    39 S’avançà un tros enllà, es prosternà amb el front a terra i pregava dient:
     —Pare meu, si és possible, que aquesta copa * s’allunyi de mi. Però que no es faci com jo vull, sinó com tu vols. *