Evangeli segons Mateu


(Mc 14,22-26; Lc 22,15-20; 1Co 11,23-25)

26


    26 Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i, tot donant-lo als deixebles, digué:
     —Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos.