Evangeli segons Mateu26


    25 Judes, el qui el traïa, * li preguntà:
     —¿No sóc pas jo, rabí? *
     Ell li respongué:
     —Tu ho has dit.