Evangeli segons Mateu26

11 De pobres, en tindreu sempre amb vosaltres; * en canvi, a mi, no sempre em tindreu.