Evangeli segons Mateu25


    41 »Després dirà als de la seva esquerra:
     »—Aparteu-vos de mi, maleïts, * aneu al foc etern, preparat per al diable i els seus àngels.