Evangeli segons Mateu24


    30 »Aleshores apareixerà en el cel el senyal del Fill de l’home: * tots els pobles de la terra faran grans planys * quan vegin el Fill de l’home venint sobre els núvols del celamb gran poder i majestat. *