Evangeli segons Mateu24


    29 »Tot seguit, després de la tribulació d’aquells dies, el sol s’enfosquirà i la lluna ja no farà claror; les estrelles cauran del cel i els estols celestials trontollaran. *
    30 »Aleshores apareixerà en el cel el senyal del Fill de l’home: * tots els pobles de la terra faran grans planys * quan vegin el Fill de l’home venint sobre els núvols del celamb gran poder i majestat. * 31 Ell enviarà els seus àngels * que, al so d’una trompeta potent, * reuniran els seus elegits des dels quatre vents, d’un extrem a l’altre del cel. *