Evangeli segons Mateu


(Mc 13,14-23; Lc 21,20-24)

24


    15 »Així, doncs, quan veureu instal·lada al lloc sant “l’abominació devastadora” de què parla el profeta Daniel * —qui ho llegeixi, que ho comprengui!—,