Evangeli segons Mateu23

39 Us dic que des d’ara no em veureu més fins que direu: Beneït el qui ve en nom del Senyor!*