Evangeli segons Mateu22


    31 »I pel que fa a la resurrecció dels morts, ¿no heu llegit el que Déu us va dir: 32 Jo sóc el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob? * Ell no és Déu de morts, sinó de vius. *