Evangeli segons Mateu22


    10 »Aquells servents van sortir als camins i van reunir tots els qui van trobar, bons i dolents; * i la sala del banquet s’omplí de convidats. *