Evangeli segons Mateu21


    5 Digueu a la ciutat de Sió:
     Mira el teu rei que ve cap a tu;
     arriba humilment,
     muntat en una somera i en un pollí, fill d’un animal de càrrega.*