Evangeli segons Mateu21

13 i els deia:
     —Diu l’Escriptura: El meu temple serà anomenat “casa d’oració”, * però vosaltres en feu una cova de lladres.*