Evangeli segons Mateu20

2 Després de fer tractes amb ells per un jornal d’un denari, * els envià a la seva propietat.
    9 »Vingueren, doncs, els qui havien començat a treballar al final de la tarda * i van cobrar un denari cada un.