Evangeli segons Mateu20


    17 Mentre Jesús pujava a Jerusalem va prendre a part els dotze deixebles i pel camí els digué:
    18 —Ara pugem a Jerusalem, i el Fill de l’home serà entregat als grans sacerdots i als mestres de la Llei, el condemnaran a mort 19 i el posaran en mans dels pagans perquè l’escarneixin, l’assotin i el crucifiquin; però el tercer dia ressuscitarà. *