Evangeli segons Mateu2


    22 Però quan va sentir a dir que Arquelau regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes, * tingué por d’anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de Galilea 23 i se n’anà a viure en un poble anomenat Natzaret. * Així es va complir allò que havien anunciat els profetes: * «Li diran Natzarè.» *