Evangeli segons Mateu2


    1 Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, * en temps del rei Herodes, * vingueren uns savis d’Orient * i, en arribar a Jerusalem, 2 preguntaven:
     —On és el rei dels jueus * que ha nascut? Hem vist sortir a l’Orient * la seva estrella * i venim a adorar-lo. *
    3 Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar, i amb ell tot Jerusalem. 4 Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei * que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. 5 Ells li respongueren:
     —A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta: *
    6 »I tu Betlem,terra de Judà,
     no etsde cap manera la més petita
     de les principals viles de Judà,
     perquè de tu sortirà un príncep
     que pasturarà Israel, el meu poble.*
    7 Llavors Herodes cridà en secret els savis i va demanar-los el moment exacte en què se’ls havia aparegut l’estrella; 8 després els encaminà a Betlem dient-los:
     —Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo.
    9 Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist sortir a l’Orient començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. 10 L’alegria que tingueren en veure l’estrella va ser immensa. 11 Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra. *
    12 I, advertits en somnis * que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.