Evangeli segons Mateu
Visita d’uns savis


2


    1 Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, * en temps del rei Herodes, * vingueren uns savis d’Orient * i, en arribar a Jerusalem,