Evangeli segons Mateu19


    5 I continuà:
     —Per això l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn.*