Evangeli segons Mateu19


    3 Aleshores se li van atansar uns fariseus i, per posar-lo a prova, li preguntaren:
     —¿És permès a un home de divorciar-se de la seva dona per qualsevol motiu? *