Evangeli segons Mateu19


    13 Llavors alguns presentaren a Jesús uns infants perquè els imposés les mans * i pregués per ells, però els deixebles els renyaven. 14 Jesús digué:
     —Deixeu estar els infants: no els impediu que vinguin a mi, perquè el Regne del cel és dels qui són com ells. *
    15 I, després d’imposar-los les mans, se’n va anar d’allí.