Evangeli segons Mateu18

4 Així, doncs, el qui es faci petit com aquest infant és el més important en el Regne del cel. *