Evangeli segons Mateu18


    1 En aquella ocasió, els deixebles preguntaren a Jesús:
     —Qui és el més important en el Regne del cel? *
    2 Jesús va cridar un infant, el posà enmig d’ells 3 i digué:
     —En veritat us ho dic: si no canvieu i us feu com els infants, no entrareu pas al Regne del cel. * 4 Així, doncs, el qui es faci petit com aquest infant és el més important en el Regne del cel. * 5 I qui acull un infant com aquest en nom meu, a mi m’acull. *