Evangeli segons Mateu17


    5 Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós, * i una veu digué des del núvol:
     —Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; * escolteu-lo. *