Evangeli segons Mateu17


    24 Després que ells van arribar a Cafarnaüm, els qui cobraven el tribut del temple * anaren a trobar Pere i li preguntaren:
     —¿Que no té el costum de pagar el tribut, el vostre mestre?
    25 Pere respongué:
     —És clar que sí.
     Un cop Pere va entrar a casa, * Jesús s’avançà a preguntar-li:
     —Què et sembla, Simó? Els reis de la terra, ¿de qui cobren impostos i tributs: dels seus fills o dels estranys?
    26 Pere li respon:
     —Dels estranys.
     Jesús li diu:
     —Per tant, els fills no hi estan obligats. * 27 Però, per no escandalitzar ningú, vés al llac, tira l’ham, obre la boca del primer peix que agafis i hi trobaràs la moneda que ens cal per a pagar: * dóna’ls-la per mi i per tu.