Evangeli segons Mateu
El tribut del temple *


17


    24 Després que ells van arribar a Cafarnaüm, els qui cobraven el tribut del temple * anaren a trobar Pere i li preguntaren:
     —¿Que no té el costum de pagar el tribut, el vostre mestre?