Evangeli segons Mateu17


    22 Es trobaven tots junts a Galilea, i Jesús digué als seus deixebles:
     —El Fill de l’home ha de ser entregat en mans dels homes, 23 i el mataran; però el tercer dia ressuscitarà. *
     I els deixebles es van entristir molt. *