Evangeli segons Mateu17


    1 Sis dies després, Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, * i se’ls endugué a part dalt d’una muntanya alta. * 2 Allí es transfigurà davant d’ells: el seu rostre es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum. 3 Llavors se’ls van aparèixer Moisès i Elies, * que conversaven amb Jesús. 4 Pere digué a Jesús:
     —Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. * Si vols, hi faré tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies. *
    5 Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós, * i una veu digué des del núvol:
     —Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; * escolteu-lo. *
    6 Els deixebles, en sentir-ho, es van prosternar amb el front a terra, plens de gran temor. 7 Jesús s’acostà, els tocà i els digué:
     —Aixequeu-vos, no tingueu por. *
    8 Ells van alçar els ulls i no veieren ningú més que Jesús tot sol.
    9 Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquesta ordre:
     —No digueu res a ningú d’aquesta visió fins que el Fill de l’home hagi ressuscitat d’entre els morts. *
    10 Després els deixebles preguntaren a Jesús:
     —Com és que els mestres de la Llei diuen que primer ha de venir Elies? *
    11 Jesús els respongué:
     —És cert que Elies ha de venir a restablir-ho tot. 12 Doncs bé, jo us asseguro que ja ha vingut i no l’han reconegut, sinó que han fet d’ell el que els ha semblat. * Igualment el Fill de l’home ha de patir a les seves mans. *
    13 Llavors els deixebles comprengueren que els havia parlat de Joan Baptista.