Evangeli segons Mateu16

6 Jesús els digué:
     —Estigueu alerta, guardeu-vos del llevat dels fariseus i dels saduceus. *